Tillstånd och försäkring

UAS-tillstånd UAS1B-524

Mora helifoto är godkänd som UAS-operatör i enlighet med gällande regler framtagna av Transportstyrelsen.

Försäkring

Mora helifoto är försäkrad genom Svedea / Inter Hannover